Wprowadzone przez radek

I posiedzenie Rady Programowej TVP Lublin

W dniu 21 marca 2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej TVP 3 Lublin, na którym zostali wybrani Przewodniczący Rady Wojciech Żukowski, wiceprzewodniczący Sylwester Tułajew i wiceprzewodniczący ks. Rafał Sztejka.